Slipp dem til – igjen.

Til tider blir jeg overrasket over hvor fort man glemmer å ta elevene med på råd. I dag teller resultatene mest av alt, og elevenes røst blir fort overhørt eller glemt.
Ja, læreren skal være sjef i klasserommet, men det er uhyre viktig at elevene blir hørt og tatt på alvor. Dette er tema jeg har sloss for i alle år, og jeg trodde og håpet at elevmedvirkning hadde manifestert seg som en naturlig og viktig del av skolehverdagen. Men nå er klassens time tatt vekk fra fag- og timefordelingen, det er lagt inn fag i alle timer. Når skal elevene så få diskutert sin hverdag, når skal de få planlagt aktiviteter, gjort undersøkelser og jobbet med elevmiljøet på det daglige plan? Hvilke fag skal vike?
Jeg har liten tro på at elevene har tid til å bli tilbake etter skoletid for å planlegge for eksempel juleballet. Mange er opptatt med alle mulige aktiviteter som starter tidlig på ettermiddagen, andre trenger en rolig pause, mens noen ønsker å gjøre lekser. Altså må det settes av tid i løpet av skoledagen til utenomfaglige aktiviteter.
Hvorfor er dette så viktig?
Dagens elever er vant til å diskutere alt som vedgår dem. De er vant til å bli hørt, og de må oppdras til å foreta beslutninger basert på egne og andres vurderinger. Dette må de få mulighet til i skolen, slik at de kan forstå årsakssammenhenger og ”vitsen” med det de foretar seg og det de blir pålagt å gjøre. De må få følelsen av at de selv kan stå for noe og at de blir respektert for egne verdier og meninger. For skolens miljø er det viktig at elevene vet at de må delta og at deres beslutninger blir vektlagt og tatt hensyn til.
Nytteverdien av elevmedvirkning er stor. Hvis vi slipper elevene til, vil vi få engasjerte elever som bidrar på mange måter med arbeidsglede og løsninger. De vil sammen med de voksne kunne gjøre arbeidet mer meningsfylt og samkjørt for alle. Elevene vil ta hensyn til andre, og selv ta vare på skolen og hverandre.
Selvfølgelig krever dette mer av de voksne. Det tar tid å la elevene få diskutere og bestemme, tid som en lærer helst ville bruke til fagformidling. Ting kan gjøres tilsynelatende enkelt ved at vi voksne bestemmer og beordrer elevene. Men dette kan medføre motstand og uro som det også tar tid å rydde av veien. Etter min mening kan for mye lærerstyring gjøre elevene passive, og kanskje negative.
Nå vil jeg ikke at elevene skal overta styre og stell til enhver tid. Læreren skal ikke abdisere, men skal til enhver tid sette rammer og regler. Det dreier seg om at elevene må få følelsen av at de bestemmer og blir hørt. Hvis elevene én gang har opplevd at lærer endrer plan fordi de har andre og bedre ideer, er det den situasjonen de vil huske. De må finne seg i at det er lærer som har den overordnede styringen, men av og til må det være åpninger for at de skal få det som de vil. De må få prøve seg frem til løsninger, i visshet om at lærer er der med kunnskap og trygghet rundt deres leting.
Det er en balansegang, og ikke alltid lett å se nytteverdien av å slippe dem til med tilsynelatende endeløse diskusjoner om den minste detalj. Her må lærer være voksen, og legge føringer og rammer slik at alle til slutt kan se mål og mening.
Jeg har sett elever bruke mye tid på enkle oppgaver, men de har gjort det på sin måte. Det har medført mye læring for dem, og det er en glede å se disse elevene senere i livet som dyktige fagfolk og modige voksne. Jeg har stor tro på at det er viktig og riktig å slippe elevene løs. . Elevenes sosiale ferdigheter og evner er en stor og uutnyttet ressurs i skolen. Men det er vi voksne som må være rammene og autoriteten rundt elevenes utvikling.
Resultatet av arbeidet lar seg vanskelig måle med karakterer direkte, selv om det er hevet over enhver tvil at det vil gavne deres læringsarbeid på alle måter. I dagens skole er ordet elevmedvirkning noe falmet (satt til side?), og jeg håper inderlig at man snart kan ta det frem på hedersplassen igjen – der det bør være.
Hilsen Hanne

  1. Legg igjen en kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: