Hold kjeft og hold ut, det nytter ikke si fra.

Trist å lese at en ungdomsskole i min nærhet må møte i retten fordi de ikke har gjort nok for en elev. Denne saken skulle jo vært løst lenge før det kom så langt. Nesten flaut at ikke kommunen / skolen tok vare på eleven.

Jeg har ikke snakket med noen av de impliserte, og det er like greit. Sett utenfra, uten å kjenne/vite, er denne saken en skam for skolen og kommunen. De påstår sikkert at de har gjort det de skal, les: det som loven forlanger. Men det er helt galt når de ser til loven og ikke til eleven. Det er jo eleven de skal hjelpe. Loven forlanger litt skriving og prating, men det holder ikke når eleven fremdeles føler seg utsatt. Uansett hva skolen synes om foreldre og barn, den skal gjøre eleven fornøyd. Noen elever forlanger kanskje mer, noen mødre er til overmål masete, men skolen skal høre på dem – og tro på dem. Skolen skal fortsette med møter og tiltak helt til eleven er fornøyd, selv om det er langt mer enn hva loven krever.

Når det går så langt som til rettssalen, er det tydelig at skolen ikke har klart å ta vare på eleven. Tenk hva den stakkars eleven må gjennomgå når hun/han utsettes for all negativ oppmerksomhet som en slik sak avstedkommer. At ikke skolen går ned fra sin høye hest og innrømmer tilkortkomming er for meg helt uforståelig. Her er det snakk om en skole som ikke klarer å ta vare på elevene, og ikke er modige nok til å innrømme at de har unnlatt å innfri oppdraget sitt.

Jeg føler med eleven som først har blitt utsatt for negative ting, og foreldrenes kamp for rettferd for sitt barn.

Dette kommer samtidig med enda en mobbeundersøkelse. Denne gang med litt nedslående resultat. Men vi må bare innse at det vil alltid være en viss grad av mobbing, dessverre. Vi må ha et godt system som tar negative episoder på alvor og  gjør en kontinuerlig innsats for et godt miljø på skolen. Når foreldre/elever melder fra, må det tas på alvor og jobbes med helt til alle er fornøyde. Det holder ikke alltid å bare gjøre det som loven sier, man må gjøre mye mer.

Opplæringsloven som skulle beskytte alle elever gir veiledning i hva skolen skal gjøre. Men det er jo håpløst når skolen gjør som loven sier bare, uten å sørge for at eleven er tilstrekkelig ivaretatt.

Rettssaken fra forrige uke gir signal til eleven; Hold kjeft og finn deg i det. Skolen vil allikevel ikke se ting fra den svakes side. Og til foreldrene: ikke forsøk dere med klaging. Flytt bort fra skolen fortest mulig, slik at barnet kan komme til et annet miljø og kanskje til en skole som setter elevens behov foran lovens paragrafer.

Sånn vil det være helt til skolen skjønner at elevens trivsel må settes først, så kan man tenke på å få bedre resultater på alle områder.

Hilsen Hanne
ps: Dommen kom dagen etter, og jeg leser at både kommunen og rektor blir dømt. Så det nytter! Jeg er full av beundring for en mor som ikke gir seg, og kjemper for sitt barn. Jeg gremmes over en rektor som mener å ha gjort nok, og en kommune som støtter rektor. Dette må være et vondt sted å bo for en som ikke har det greit. Slik jeg leser referatet i avisen er det så mange svikt i systemet på den skolen, at den må være helt ute av kurs i forhold til oppgaven om å ivareta elevenes ve og vel. Godt mine barnebarn ikke skal gå på den skolen i den kommunen. Håper elev og mor nå klarer å se fremover. Takk for innsatsen, dette må avstedkomme ringvirkninger for andre uansvarlige rektorer og kommuner. Ds.

%d bloggere liker dette: