Arkiver for oktober 2011

Gammel jobb, nye synsvinkler

Så er det klart, jeg går tilbake til røttene. Jeg gjør noe som jeg synes alle skoleledere bør gjøre med jevne mellomrom: går tilbake til kateteret.
Jeg har fått sjansen til å være på 10.trinn frem til sommeren, og gleder meg! Etter 13 år som skoleleder er det sikkert at jeg trenger en oppfriskning på hvordan livet er der det viktigste foregår. I møtet mellom kunnskapsformidler og elev, det er der skolen er på sitt mest essensielle. Bak skrivebordet glemmer man fort hvordan hverdagen arter seg i klasserommet. Men jeg tror at hverdagens krav til lærerne ofte blir glemt (fortrengt?) når man forlater det. Og skal man som leder hjelpe og tilrettelegge for lærer og elever er det viktig at man blir minnet på hvordan det føles.
Derfor er det med litt spenning og mye forventning jeg ser frem til å gjenerobre lærergjerningen for noen måneder. Det skal bli fint å møte elevene i læresituasjonen, følge dem opp individuelt og legge til rette for å nå de pålagte målene. (og ikke minst se om de gamle kunster fremdeles er der!)
Nå kan jeg virkelig bruke denne bloggen til å sparke litt hit og dit, si fra hva som er galt og hvor skoen trykker. Tilbake ved kateteret kan jeg si at jeg har erfaring fra alle nivå i skolen, og det skal bli morsomt å blogge utover mot sommeren. Håper jeg får mange kommentarer og innspill til dette.
Jeg begynner ikke i jobben før om noen uker, det er mye som skal oppfriskes og lese før jeg tar fatt.
Men jeg gleder meg til å komme ut i krigen!
Hilsen Hanne

10 kommentarer

Skolen er for jenter.

Det er en kjent sak at jentene klarer seg bedre på skolen. Skolens system passer dem best, de klarer å sitte stille og jobbe med skriftlige oppgaver over lengre tid. Gutta er de som oftest lager uro, og resultatene er deretter. Nå har en svensk kommune tatt konsekvensen av dette. De gir skoler med overtall av gutter flere ressurser slik at gutten kan få mer støtte til å oppnå de samme resultatene som jentene. Prosjektet er modig, det går jo ikke uten diskusjoner. Defineres gutta som dummere siden de må ha mer lærerhjelp? Det pussige er jo at gutta går forbi jentene senere i livet, for karrieremessig er det de som vinner. Betyr det ikke noe hva som gjøres i skolen siden gutta likevel kommer seg foran i arbeidslivet?
Det er en annen diskusjon, og den er det ikke plass til en liten mandagsblogg. Men jeg ønsker å peke på punktet der jeg finner svenskenes initiativ som feilplassert. Jeg mener at skolen alltid har vært laget for de flinke, pliktoppfyllende og arbeidsomme jentene. De som kan sitte stille, som gjør det læreren befaler uten å protestere, som utfører alle oppgaver pliktoppfyllende; det er de som scorer i skolen. Det er ikke plass til protestene fra urolige gutter. Siden en lærer har ansvar for opp til 30 elever, klarer hun/han ikke å variere og tilrettelegge slik at alle blir fornøyd. Det blir den enkleste løsningen; sitt stille og jobb med oppgaver. Skal man få engasjert gutta, må selve innholdet i skolen endres. Det må legges til rette for at alle elever, uansett kjønn kan lære på det viset som passer dem best.
Departementet åpner for en mer praktisk rettet skole, og jeg håper gutta profiterer på dette. La dem få utløp for sin energi og virketrang slik at skoledagen blir meningsfylt for dem også.
Hilsen Hanne

Legg igjen en kommentar